Restorant’ta veya yemek siparişi verirken kullanabileceğiniz en önemli ingilizce kelimeler

Restorant’ta veya sipariş verirken kullanılacak ingilizce ifadeler ve Türkçe okunuşları
İngilizce ifade Türkçe okunuşu Türkçe anlamı
I’m hungry. aym hangri Ben açım.
Could you bring me a child seat, please? kuld yu birin mi e çayld siıt piliiz Bana bir çocuk oturacağı getirirmisiniz lütfen?
Is the service included? iz dı sörvıs inkıludıd Servis fiyata dahil mi?
Waiter! veytıa(r) Garson!
Waiter, please bring me the menu. veytıa piliiz biring mi dı menü Garson, lütfen bana menüyü getir.
Have you got a menu of the day? hev yu gat e menü ov dı dey Günün menüsü var mı?
Do you serve vegetarian? du yu sörv vecıteriyın Vejeteryanlara yönelik yemek servisiniz var mı?
I don’t eat meat. ay dont iyıt miyıt Ben et yemem.
What are some characteristic dishes? vat ar sam karakteristik dişıs Yerel(Karakteristik) yemekleriniz nelerdir?
Can you recommend something? ken yu rikamınd samting Birşeyler tavsiye edebilirmisin?
What’s the house speciality? vats dı hauvs sıpeşıliti Spesiyaller nelerdir?
Are there also child portions? ar der olso çayld porşiyıns Çocuk porsiyonlarıda bulunur mu?
Do you serve fresh fish? du yu sörv fireş fiş Taze balık servisiniz var mı?
No, we haven’t decide yet. no wi hevınt disayd yet Hayır, henüz karar vermedik.
I’ll have pizza. ay vill hev pidza Ben pizza alacağım.
I’d like a hamburger. ayvuld layk e hemböögıa Ben bir hamburger isterim.
I’ll have the same as this lady. ayvil hev dı seym es diz leydi Ben bu hanımın aldığından alırım.
What’s this called? vats diz kollıd Bunun ne deniyor?
It looks very appetising? it luuks veri apıtayzing Oldukça lezzetli görünüyor.
Could I have rice instead of potatoes, please? kuld ay hev rays insteyd ov poteytoz piliiz Patates yerine pirinç alabilirmiyim lütfen?
A glass of wine, please. e gıles ov wayn piliiz Bir bardak şarap lütfen.
Could you bring us more water? kuld yu biring as moo wootıa Bize biraz daha su getirebilirmisiniz?
Cheers! çeayz Şerefe!

Aparthotel yada daire kiralarken kullanabileceğiniz en önemli ingilizce cümleler

Aparthotel yada daire tutarken kullanılacak ingilizce ifadeler ve Türkçe okunuşları
İngilizce ifade Türkçe okunuşu Türkçe anlamı
Have you got a holiday house available? hev yu gat halidey haavs eveylibıl Uygun(Boşta) tatil eviniz var mı?
Have you got a flat with a balcony? hev yu gat e filet vit e balkoni Balkonlu bir daireniz var mı?
Is there a  flat with a children’s room? iz der e filet vit e çildırıns ruum Çocuk odalı bir daireniz var mı?
How big is the flat? hav big iz di filet Dairenin büyüklüğü ne kadar?
Have you got nonsmoking flats? hev yu gat nansımokin filets Sigara içilmeyen daireniz var mı?
What does the flat cost in the high season? vat daz dı filet kost in dı hayh siizın Sezon başındaki daire fiyatları nedir?
We’d like two adjacent flats. wi vuld layk tu edcesınt filets Biz birbirine komşu olan iki daire istiyoruz.
I have a flat reserved. ay hev e filet rizörvd Ben bir daire rezerve ettirdim.
On what floor is our flat? on vat fılor is avır filet Bizim dairemiz kaçıncı katta?
How many rooms are in the flat? hav meni ruum ar in dı filet Daire’de kaç oda var?
Have you got a bigger flat? hev yu gat e bigır filet Daha büyük bir daireniz var mı?
Can you show us another flats? ken yu şov as enadır filet Bize başka daireler gösterebilirmisiniz?
We will take this flat. vi vil teyk diz filet Biz bu daireyi alıyoruz.
Where do we get the key? ver du vi get dı kiiy Anahtarları nereden alırız?
Do we have to leave a deposit? du vi hev tu liıv e deposit Depozito bırakmak zorunda mıyız?
Are animals allowed? ar enimıls ellovd Hayvan beslemek izinlimi? Hayvan bakmaya müsade var mı?
Can we borrow bed linen? ken vi barrov bed laynın Yatak örtüsü ödünç alabilirmiyiz?
Is there an exstra child bed? iz der en ekstra çayld bed Ekstra çocuk yatağı var mı?
Is there airconditioning? iz der eyırkandıyşıning Havalandırma sistemi var mı?
Is there a TV in the flat? iz der e tivi in dı filet Daire’de televüzyon var mı?
Is the kitchen fully equipped? iz dı kiçın fuli eküypıd Mutfak eşyaları tam olarak bulunuyor mu?
Have you got a sunshade? hev yu gat e sanşeyd Güneş şemsiyeniz(Güneşlik) var mı?
Is the cleaning included? iz dı kılining inkludıd Temizlik fiyata(hizmete) dahilmi?

Öğrenci otelinde veya gençlik yurdunda kullanabileceğiniz en önemli ingilizce cümleler ve kelimeler

Öğrenci otelinde yada gençlik yurdunda kullanılacak ingilizce ifadeler ve Türkçe okunuşları
İngilizce ifade Türkçe okunuşu Türkçe anlamı
Can we have more than one room key? ken vi hev mor den van ruum key Bir’den fazla (iki,üç) oda anahtarı alabilirmiyiz?
When are meal times? ven ar miyıl taymz Yemek zamanları ne zaman?
What do you serve for breakfast? vat du yu sörv foo bırekfıst Kahvaltıda ne veriyorsunuz?
Do you we a meal ticket? du vi niid e miyıl tikıt Bizim yemek kartına ihtiyacımız var mı?
Ofcourse, it’s included in the price. ofkors itiz inkıludıt indi pırayz Tabii ki, fiyatın içerisine dahil edilmiştir.
Can you have alcohol in the rooms? ken yu hev alkohol indi ruumz Odaya alkol sokabilirmiyiz (alabilirmiyiz) ?
Is  there kitchen service? iz der kiçın sörvıs Mutfak servisi var mı?
Do we have to wash the dishes? do vi hev tu voş dı dişıs Bulaşıkları yıkamak zorundamıyız?
What’s the cheapest way to get to the centre of town? vats dı çipıst vey to get to dı sentır ov tavn Şehir merkezine gitmenin en ucuz yolu nedir?
cancellation kensıleyşın Kayıt İptali
adapter ıdeptır Adaptör
reservation rezerveyşın Rezervasyon
bath beat Yatak
bar baa Bar
sheet şiıt Yatak çarşafı
sheets siıts Yatak takımı
shower şavır Duş, Banyo
single room singıl ruum Tek kişilik oda
ground floor gıraunt fıloo Zemin kat
meal tickets miyıl tikıt Yemek biletleri
meal times miyıl taymz Yemek zamanları
crockery kırokeri Tencere, çanak, çömlek
bicyle baysikıl Bisiklet

Kamp alanında kullanacağınız en önemli ingilizce cümleler

Kamp alanlarında kullanılacak ingilizce ifadeler ve Türkçe okunuşları
İngilizce ifade Türkçe okunuşu Türkçe anlamı
Is there a campsite in the area? iz der e kempsayt in dı arıya Bir otel tavsiye edebilirmisiniz?
Do you rent caravans? du yu rent karavans Karavan kiralıyormusunuz?
Have you got space for a caravan? hev yu gat sıpeys foo e kerıvan Karavan için boş alanınız var mı?
Have you got space for a tent? hev yu gat sıpeys foo e tent Çadır için boş alanınız var mı?
Can we camp here? ken vi kemp hiya Burada kamp yapabilirmiyiz?
Can we get a spot in the shade? ken vi ged e sıpot in dı şeyd Gölgede bir yer alabilirmiyiz?
How much is it for a caravan or a car ? hav maç iz it foo e kerıvan or e kaar Bir araba yada karavan için ne kadar para istiyorsunuz?
Are the showers extra? ar dı şavırz ekstra Duşların parası ayrı mı ödeniyor?
Is the health resort tax included? iz dı helth rizort teks inkuluudıt Kaplıca fiyatına vergi dahil mi?
When is the campsite office open? ven iz dı kempsayt ofıs oopın Kamp ofisi ne zaman açık olur?
I’m stayin five days. ayem siteying fayf deyz Ben beş gün kalacağım.
Can I borrow a gas cylinder here? ken ay barrov e geas sıylindır hiya Buradan bir gaz tüpü ödünç alabilirmiyim?
Can you lend me a Hammer? ken yu lend mi e hemma Bana bir çekiç ödünç verebilirmisiniz?
Is there electricity here? iz der elektıridisiti hiya Burada elektrik var mı?
Have you got butane? hev yu gat bütan Bütanınız var mı?
Have you got 220 or 110 Volts? hev yu gat tuhandrıtentıventi or vanhandrıtenten volts İkiyüzyirmi yada 110 voltluk elektriğiniz var mı?
Is there a food shop near here? iz der e fuud şop niyır hıyır Buraya yakın yiyecek satan dükkan var mı?
Is there a playground here? iz der e pileygraund hiya? Burada oyun alanı var mı?
Where are the toilets? ver ar dı toylıts Tuvaletler nerede?
Where are the showers? ver ar dı şavırz Duşlar nerede?
Where can I empty my chemical toilet? ver ken ay empiti may kemikıl toyltet Kimyasal atıklarımı nereye boşaltabilirim?
Is the campsite watched at night? iz dı kempsayt votçıt et nayt Kamp alanı gece izleniyor mu?
Where can I find cheap water? ver ken ay faynd çiıp wotır Nerede ucuz su bulabilirim?

Otel ve Pansiyonda kullanacağınız en önemli ingilizce cümleler

Otel ve pansiyonlarda kullanılacak ingilizce ifadeler ve Türkçe okunuşları
İngilizce ifade Türkçe okunuşu Türkçe anlamı
Can you recommend a hotel? ken yu rikomend e hotıl Bir otel tavsiye edebilirmisiniz?
It has to be comfortable. it hez tu bi kamfıteybıl Komforlu olması gerekir.
Does the hotel have a private pool? daz dı hotıl hev e pırayvıt puul Otelin özel havuzu var mı?
Where is the Hotel California? ver iz di hotıl kelifooniya Hotel Kaliforniya nerede?
Is there a room free? iz der e ruum fırii Boş oda var mı?
For one night. foo van nayt Bir gece için.
For one week. foo van viik Bir hafta için.
How much does the hotel cost per day? hav maç daz dı hotıl kost pöö dey Otelin günlük kalma ücreti ne kadar?
I’d like a single room. ayvd layk e singıl ruum Tek kişilik bir oda istiyorum.
I’d like a double room with shower and bath. ayvd layk e dabıl ruum vit şavır and bat İki kişilik, banyo ve duşu olan bir oda istiyorum.
I have a reservation here under the name Teoman. ay hev e rezerveyşın andır dı neym teoman Teoman adı ile bu otelde bir reservasyonum var.
Please have my luggage brought to my room.. piliiz hev may lagıc bırauht tu may ruum Benim valizlerimi lütfen odama getirin.
Where can I leave valuable items? ver ken ay liyv velueybıl aytımz Değerli eşyaları nereye bırakabiliriz?
The key to room 25 please. dı key tu ruum tıvenifayf piliis Yirmibeş numaralı odanın anahtarı lütfen.
Where can I make a phone call, please? ver ken ay meyk a fon kol pilliis Nerede telefon konuşması yapabilirim acaba?
Please wake me 7 o’clock tomorrow. piliis weyk mi ap sevın oklok tımarrov Lütfen beni yarıın saat 7’de uyandırın.
When are meal times? ven ar miyıl taymz Yemek saatleri ne zaman?
Where is the breakfast served? ver iz dı bırekfest sörvd Kahvaltı servisi nerede? (Kahvaltı yapılacak yer nerede?)
I’m very pleased. ayem veri pilısıd Ben çok memnunum.
The food is excellent. dı fuud iz eksılınt Yemek(ler) çok güzel.
The room hasn’t been cleaned. dı ruum hezın biin kılinıt Oda temizlenmemiş.
There is no water? der iz no votır Sular yok! (Sular kesik)
I’m not satisfied with the service. aym nat setısfayd vit dı sörvis Servisten hiç memnun değilim.