Berber ve kuaförlerde kullanacağınız en gerekli ingilizce cümleler ve kelimeler

Berber ve kuaförde kullanılacak ingilizce ifadeler ve Türkçe okunuşları
İngilizce ifade Türkçe okunuşu Türkçe anlamı
I’d like an appointment for monday. ayvd layk en epoyıntmınt foo mandey Pazartesi günü için bir buluşma istiyorum.
Can you put me down for a perm? ken yu put mi davn foo e perm Bana perma için yer(sıra) ayırabilirmisiniz?
Have I got to wait long? hev ay gat tu veyt long Uzun süre beklemek zorundamıyım?
Cut it with washing, please. kat it vit voşing piliiz Saçı yıkayıp kesiniz lütfen.
A shave, please. e şeyv piliiz Traş edin lütfen.
Please tint the hair. piliiz tint dı heyır Saçı boyayın lütfen.
Please cut the hair a bit shorter. piliiz kat dı heyır a bit şortıa Saçı daha kısa kesin lütfen.
Please take a bit more off at the front sides. piliiz teyk e bid moo of et dı fıront sayds Lütfen ön kısımlardan biraz daha fazla alın. (Saç kesimi esnasında)
Please take a bit more off at the back sides. piliiz teyk e bit moo of et tı bek sayds Lütfen arka kısımlardan biraz daha fazla alın. (Saç kesimi esnasında)
Please take a bit more off at the top sides. piliiz teyk e bit moo of et dı top sayds Lütfen üst kısımlardan biraz daha fazla alın. (Saç kesimi esnasında)
How much? hav maç Kaç para?
eyebrows aybırovs Kaş
beard biyırd Bıyık.
brown bıravn Kahve rengi.
blond bılont Sarışın.
perm perm Perma yapmak.
dye daı Boya, boya yapmak.
curler körlıa Kıvırcıklaştırmak, bigudilemek.
wig wiig Peruk, takma saç.
sideburns saydbörnz Favoriler.
trim trim Saçı düzeltmek, bakım yapmak, taramak, yıkamak, şekillendirmek.
hairspray heyırsıprey Saç spreyi.
shampoo şampuu Şampuan.
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>