Elbise, giysi ve ayakkabı alırken kullanacağınız en gerekli ingilizce cümleler

Elbise, giysi ve ayakkabı alırken kullanılacak ingilizce ifadeler ve Türkçe okunuşları
İngilizce ifade Türkçe okunuşu Türkçe anlamı
Where’s a good clothing shop? veriz e gud kıloding şop Elbise mağazası nerede?
Can you show me this coat? ken yu şov mi diz kot Bana bu kot pantolonu gösterebilirmisiniz?
I’d like a pair of leather shoes. ayvd layk e peyır of ledır şuuz Bir çift deri ayakkabı istiyorum.
I wear a T-shirt. ay viyır e ti şört Ben T-shirt giyerim.
Could you take my measurements? kuld yu teyk may mizırımınts Benim ölçülerimi alabilirmiydiniz?
Have you got another colour? hev yu gat enadır kalır Başka rengi var mı?
Is it washable? iz it weşeybıl Bu yıkanabilir mi?
What’s it made of? vat iz it meyd ov Bu neyden yapılmış?
Can I try it on? ken ay tıray it on Bunu üzerimde deneyebilirmiyim?
Where are the changing cubicles? ver ar dı çeyncing kübıkıls Giyinme kabinleri nerede?
It’s too tight. its tuu tayt Bu çok sıkı.
It’s too small. its tuu sımol Bu çok küçük.
It’s too big. its tuu big Bu çok büyük.
It’s too colourful. its tuu kalırfıl Bu çok renkli.
It fits well, I’ll take it. it fits vel ayvil teyk it Bu tam üstüme göre, bunu alacağım.
Can you tailor it for me? ken yu teylır it for mi Bunu benim için terzide yaptırabilirmisiniz.
Can I exchange it, please? ken ay eksçeync it piliiz Bunu değiştirebilirmiyiz lütfen?
Can these shoes be reparied? ken diiz şuuz bi ripeyrıd Bu ayakkabılar onarılmış olabilir mi?
These shoes pinch. diiz şuuz pinç Bu ayakkabılar ayağımı rahatsız ediyor.
Have you got a larger size? hev yu gat e larcır sayz Daha büyük bir ölçüde olanı var mı?
I need new laces. ay niid nüyv leysıs Yeni bağcıklara ihtiyacım var.
Have you got a smaller size? hev yu gat e smolır sayz Daha küçük bir ölçüde olanı var mı?
I want to wear this hat. ay want to wiyır diz het Ben bunu giymek istiyorum.
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>