Hesap öderken ve Ismarladığınız yiyeceği geri gönderirken kullanacağınız en gerekli ingilizce cümleler

Restorant’ta hesap öderken ve şikayet ederken kullanılacak ingilizce ifadeler ve Türkçe okunuşları
İngilizce ifade Türkçe okunuşu Türkçe anlamı
Is everything cover included. iz evritink kavır inkıludıt Herşey fiyata dahil mi?
The food was excellent. dı fuut vaz eksılınt Yemekler harikaydı.
My compliments to the chef. may campliment to dı şef İltifatlarım aşçıya.
I liked it very much. ay layk it veri maç Bunu çok sevdim.
We were very satisfied. vi vör veri setisfayt Biz çok memnun kaldık.
The food is cold. dı fuut iz kolt Yemek soğuk.
This is not my order. dis iz nat may ordır Bu benim siparişim değiş.
Have forgotten my wine? hev yu forgattın may vayn Benim şarabımı unuttunuz mu?
Please get the manager. pıliis get dı menıcır Lütfen müdürü çağırın.
Please take it back. piliis teyk it bek Lütfen bunu geri alınız.
I’d like to pay! ayvd layk tu pey Ben ödemek isterim!
All on the same bill, please. oll on dı seym bil piliiz Hepsini bir hesapta alın lütfen.
Seperate bills please. sepıreyt bilz piliiz Ayrı hesaplar lütfen.(Ayrı ayrı, alman usülü)
I’d like a receipt, please. ayvd layk e risaypt piliiz Fiş, fatura alabilirmiyim lütfen.
Can I pay by credit card? ken ay pey bay kıredit kart Kredi kartı ile ödeyebilirmiyim?
That’s right. dets rayt Tamam, sorun yok.
The bill seems wrong to me. dı bil siimz rong tu mi Hesapta bir yanlışlık görüyorum sanki.
I didn’t have that. ay didınt hev det Ben bunu almadım.
refuse refüyz Geri çevirmek, refüze etmek, reddetmek
thirst törst susamak
glass gıles bardak
hair heyır saç
hunger hungıa açlık
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>